The Best bookmaker bet365 Bonus

The best bookmaker bet365

AUTORIZOVANI PARTNER

ANTIVIRUS SOFTVER

Zaštita računara antivirusnim
sistemima

Detaljnije...

LEGALIZACIJA SOFTVERA

Microsoft Certified Partner

DOJAVA GASA

 

Detekcija ugljen monoksida

Ugljen monoksid (hem.oznaka CO) je gas sastavljen od atoma ugljenika i atoma kiseonika, bez boje, mirisa i ukusa, lakši od vazduha. Jake je citotoksičnosti za živa biča, jer spada u grupu hemijskih zagušljivaca i najvećih zagađivača

vazduha. Oko 50% trovanja u svetu otpada na trovanje ovim gasom. Nastaje u toku nepotpune oksidacije organskih materija. Izduvni gasovi motora sa unutrašnjim sagorevanjem jedan su od najvećih zagađivača atmosfere ovim gasom (sa 1-14 vol%) zatim, slede izduvni gasovi koji nastaju u toku proizvodnje gvožđa kao i gasovi pri sagorevanju uglja u termoelektranama, i u procesu proizvodnje u rafinerijama nafte i hemijskoj industriji.

Ugljen monoksid, unet u organizam (sa udahnutim vazduhom u plućima) izaziva u organizmu opštu hipoksiju (glad za kiseonikom) jer ima jak afinitet za hemoglobin crvenih krvnih zrnaca. Istiskujući kiseonik iz receptora crvenih krvnih zrnaca on u njima formira ireverzibilnu vezu, (stvaranjem karbonil jedinjenja) koji ograničava transport i iskorišćenje kiseonika u tkivima. Njegov toksični efekat nastaje veoma brzo čak i pri izuzetno malim koncentracijama. Smrtna doza za ljude iznosi 1000-2000 ppm (0,1-0,2 %) pri udisanju gasa od 30 min. Kod visokih koncentracija ugljen monoksida u udahnutom vazduhu smrt može nastati u vremenu od 1-2 minuta. Maksimalna dozvoljena doza ugljen monoksida (MDK) u industriji iznosi 50 ppm (0,005 %) za ekspoziciju do 8 časova. U sledećoj tabeli dati su nivoi CO i njegovi efekti po zdravlje:

 

 

2 minuta

5 minuta

15 minuta

40 minuta

120 minuta

200 PPM

 

 

 

 

Glavobolja

400 PPM

 

 

 

Glavobolja

Vrtoglavica

800 PPM

 

 

Glavobolja

Vrtoglavica

Smrt

1600 PPM

 

Glavobolja

Vrtoglavica

Smrt

 

3200 PPM

Glavobolja

Vrtoglavica

Smrt

 

 

6400 PPM

Vrtoglavica

Smrt

 

 

 

12800 PPM

Nesvest

 

 

 

 

Templates by BIG Theme

Online bookmaker Romenia bet365